تجربه یک هفته بدون گوگل

آیا زندگی بدون بزرگ‌ترین موتور جست‌وجوی جهان بهتر است؟
مترجم: اشکان فرهادی

در نیمه‌های راه «هفته بدون گوگل من»، یک روز بعد از ظهر، همسرم از من خواست تا با هم به سینما برویم و من قبول کردم که تدارک آن را بچینم. طی حرکتی که در ابتدا فکر می‌کردم بهترین تصمیم است، در راه برگشت به خانه، ساعت شروع تمامی فیلم‌های نزدیک‌ترین سینما را در دفترچه‌ام یادداشت کردم. سپس همسرم اصرار کرد که به سینمای دیگری برویم.

از او می‌پرسم: آیا می‌توان این کار را به‌کمک تلفن انجام داد؟‌ آیا ۱۱۸ هنوز کار می‌کند؟

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان