نگاهی به کنج تاریک اینترنت

افسانه وب تاریک

مترجم: جمال اسدی
طرح: وایرد

احتمالا به‌زودی پای «وب تاریک» به گفت‌وگوهای خانوادگی هم باز شود. پس از محکومیت راس‌ اولبریشت، مالک بازار خرید و فروش ‏مواد مخدر «سیلک‌رود»، و سیل مقالاتی که ادعا داشتند داعش از وب‌سایت‌های مخفی برای برنامه‌ریزی حملاتش ‏استفاده می‌کند، این بخش پنهان اینترنت بیش از هر زمانی بر سر زبان‌ها افتاده است. ‏اما بخش اعظم داستانی که از وب تاریک به خورد ما داده‌اند افسانه‌ای بیش نیست.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان