مرگ یا آزادی؟

نت تاریک: وجه دیگری از اینترنت
مترجم: کیوان ابوذر
طرح: وایرد

شایعاتی درباره وب‌سایت «بازار ترور» شنیده‌ام ولی هنوز نمی‌توانم وجود چنین چیزی را باور کنم. به‌گمانم دارم به یک فهرست ترور نگاه ‏می‌کنم. عکس‌هایی از اشخاص معروف - اکثرا سیاست‌مدارهای برجسته - با مبلغی پول در کنار هر عکس. به‌نظر موسس این سایت، با ‏نام مستعار کواباتا سانجورو، اگر امکان داشت با پرداخت مبلغی و بدون احتمال شناسایی و دستگیری - منظورم احتمال مطلقا صفر ‏است - کسی را بکشید، حتما این کار را می‌کردید. یکی از انگیزه‌های او برای راه‌اندازی [وب‌سایت] بازار ترور همین بود. در صفحه اول وب‌سایت چهار ‏دستور ساده ذکر شده است:‏

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان