جهان با معضل زباله الکترونیکی روبه‌روست

مترجم: پریا فرید

شیفتگان تکنولوژی برای استفاده از دستگاه‌های نسل جدید «5G» [نسل پنجم شبکه تلفن همراه] آماده می‌شوند، در حالی‌که هزینه زیست‌محیطی عجیبی به بار خواهد آورد: کوهی جدید از دستگاه‌های رده‌خارج. در حال حاضر شرکت «ERI Frenso‎» ماهانه حدود 2800 تن دستگاه الکترونیکی را از دور خارج می‌کند. روزانه انبوهی از دستگاه‌هایی که روزی پرطرفدار بودند، اما امروزه از رده خارج هستند وارد این کارخانه می‌شوند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان