مترجم: پریا فرید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

جهان با معضل زباله الکترونیکی روبه‌روست

مترجم: پریا فرید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

شیفتگان تکنولوژی برای استفاده از دستگاه‌های نسل جدید «5G» [نسل پنجم شبکه تلفن همراه] آماده می‌شوند، در حالی‌که هزینه زیست‌محیطی عجیبی به بار خواهد آورد: کوهی جدید از دستگاه‌های رده‌خارج. در حال حاضر شرکت «ERI Frenso‎» ماهانه حدود 2800 تن دستگاه الکترونیکی را از دور خارج می‌کند. روزانه انبوهی از دستگاه‌هایی که روزی پرطرفدار بودند، اما امروزه از رده خارج هستند وارد این کارخانه می‌شوند.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است