کربن‌زدایی مستلزم کامپیوترزدایی

یادگیری ماشینی و رایانش ابری برق عظیمی را می‌بلعند
مترجم: ساعد یزدانجو

محیط مصنوع ما دارد به یک کامپیوتر بزرگ تبدیل می‌شود. «هوشمندی» دارد همه فروشگاه‌ها، اماکن کاری، خانه‌ها و شهرهای ما را اشباع می‌کند. وقتی ما مشغول زندگی روزمره‌ هستیم داده تولید می‌شود، ذخیره و تحلیل می‌شود و الگوریتم‌هایی ساخته می‌شود برای استنتاج [رفتار] ما که تجربه ما از جهان را هم می‌سازد. محاسبات کامپیوتری مثل یک لایه فشرده و در‌هم‌تنیده ما را احاطه کرده است. اگر پدر و مادرها و پدربزرگ‌ و مادربزرگ‌های ما «با» کامپیوترها زندگی می‌کردند، ما «درون» آن‌ها زندگی می‌کنیم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان