روزنامه‌نگاری، توییت‌نگاری

روزنامه‌نگاران ایرانی با توییتر چه می‌کنند

عرفان دانشجوی روزنامه‌نگاری و خبرنگار مجلس در یکی از خبرگزاری‌هاست و از همان روزهای اول که پا به دنیای خبر و رسانه گذاشت، گنجشک آبی توییتر نیز در صفحه تلفن همراهش ظاهر شد. حالا پس از دو سال برای خودش مخاطبانی دست‌وپا کرده. صبح‌ها در تحریریه یا سر کلاس دانشگاه قبل از هر چیز سراغ صفحه توییترش می‌رود و طوری در آن محو می‌شود که انگار بیرون از توییتر دنیایی وجود ندارد. «لایک» می‌کند تا «لایک» بگیرد و بیشتر دیده شود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان