درباره روزنامه‌نگاری اشیاء

تحریریه‌های مجهز به حسگرها از اینترنت اشیاء بهره خواهند برد
مترجم: سهیل افشار

بازخورد: اینترنت اشیاء به معنای اتصال اشیا و وسایل محیط پیرامون‌مان به شبکه اینترنت است که با اپلیکیشن‌های موجود در تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها کنترل و مدیریت می‌شوند. برای مثال ارتباط یک گوشی هوشمند با تلویزیون، ماشین لباسشویی یا یخچال را در نظر بگیرید، یا حتی نظارت بر زیرساخت‌های شهری و ترافیک را. اکنون اینترنت اشیاء در حال ورود به عرصه روزنامه‌نگاری است. نویسنده مطلب حاضر از تجربه‌اش در بهره‌گیری از اینترنت اشیاء در موسسه رسانه‌ای خود می‌گوید، که البته نگاه خوشبینانه‌ای هم به این موضوع دارد. در این شماره صرفا قصد داریم تصویری از تحریریه‌های ممزوج با اینترنت اشیاء ارائه و نشان دهیم ماهیت و شکل روزنامه‌نگاری اشیاء چطور می‌تواند باشد. نقد آن بماند برای شماره‌های آینده بازخورد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان