دیپ‌فیک: مشکل بزرگ روزنامه‌نگاران

تشخیص سره از ناسره دشوارتر از هر زمان دیگر
مترجم: اکبر منوچهری

وقتی هشت مرد «تام ون دووِگه» و همکارانش را از ماشین‌شان بیرون کشیدند و زدند، این روزنامه‌نگار بین‌المللی نگران جانش شد. در آن زمان، ون دووگه، گزارشگر حوزه چین از سازمان رادیو و تلویزیون دولتی بلژیک،‌ از استان هنان درباره قربانیان روستایی ایدز گزارش تهیه می‌کرد که از طریق حلقه‌های خرید خون آلوده مبتلا شده بودند. آلوده‌شدن این خریداران به‌طور رسمی تایید شده بود. روزنامه‌های نیویورک تایمز و گاردین در سال 2008 ماجرا را پوشش دادند اما روایت‌شان متضاد با گزارش‌های رسانه‌های چینی ازجمله «چاینا دیلی» بود که می‌گفتند به ون دووگه، فیلمبردارش و یک مفسر «حمله نشده بلکه فقط هل داده شده‌اند».

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان