واقعیت از چشم تیزبین تخیل

پیشنهاد چند متن از ادبیات معاصر ایران برای روزنامه‌نگاران
طرح: کلمبیا ژورنالیسم ریویو

برخلاف آن‌چه در شماره قبل درباره چند متن کلاسیک فارسی که برای روزنامه‌نگاران می‌تواند مفید باشد نوشتم، در صحبت از آن‌چه از ادبیات معاصر ایران که می‌تواند روزنامه‌نگاران را به کار بیاید کاری به فرم و شیوه بیان و ویژگی‌های نثری و زبانی متون مورد بحث و تاثیری که این متون از این نظر می‌توانند بر روزنامه‌نگاری بگذارند ندارم. سراغ شعر معاصر هم نمی‌روم و بحث را محدود می‌کنم به قصه‌ی معاصر چون قصه رابطه‌ای نزدیک‌تر دارد با روزنامه‌نگاری و قصه‌نویسی همان‌قدر می‌تواند روزنامه‌نگاری را کمک‌کار باشد که روزنامه‌نگاری قصه‌نویسی را، البته به شرط این‌که هر دو وَرِ ماجرا در تفاوت‌های هرکدام با آن یکی همان‌قدر باریک شوند که در شباهت‌ها.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان