اوتیسم و قدرت برتر

آیا افرادی همچون گرتا تانبرگ توانایی‌های خارق‌العاده دارند؟
مترجم: ویدا اصغری

وقتی شنیدم گرتا تانبرگ می‌گوید «متفاوت بودن» یعنی «یک قدرت برتر»، باید حرف او را دوباره مرور می‌کردم. چندین مرتبه. سندروم آسپرگر مرا در 42سالگی تشخیص دادند و از هفت سال پیش تاکنون هنوز هم کاملا مطمئن نیستم که معنایش را می‌دانم. آیا ما با قرارداشتن در طیفی از اوتیسم، آدم‌های ناقصی هستیم یا آدم‌هایی متفاوت؟ آیا ما انسان‌هایی ناقص هستیم یا وضعیت‌مان محاسنی برایمان به وجود آورده‌؟ آیا اوتیسم را باید یک شرایط خاص دانست یا صرفا تفاوتی قابل‌قبول یا حتی یک قدرت برتر؟

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان