کار آنلاین گیگی برای حاشیه‌نشینان دنیا

مترجم: جمال اسدی

بازخورد: آنچه در ادامه می‌خوانید ترجمه بخشی از گزارش موسسه مطالعات اینترنتی آکسفورد است. در این گزارش 152 مصاحبه و 456 نظرسنجی از کارگران آفریقای سیاه و آسیای جنوب شرقی انجام شده، در کنار داده‌های مربوط به یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های کار گیگی آنلاین. باتوجه به رشد و توسعه پرشتاب پلتفرم‌های کار گیگی آنلاین در ایران و نبود هیچ تحقیق و داده آماری در این زمینه، گزارش حاضر می‌تواند در شناخت واقعیت پیچیده و گاه بغرنج «دنیای جدید کار» به خواننده فارسی‌زبان کمک کند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان