انسان در مقام سرویس

وعده‌ها و خطرهای کار در اقتصاد گیگ
مترجم: کیوان ابوذر

بهار سال 1770 هدیه پرهیجانی به دربار ماریا ترزا در وین پیشکش شد و آن چیزی نبود جز اولین ربات شطرنج‌باز تمام‌اتوماتیک دنیا: تُرک مکانیکی (Mechanical Turk). ربات‌ها و شبیه‌سازی‌های مکانیکی همه‌ فکر و ذکر جامعه فنی آن دوره بودند. اما این ماشین داستان دیگری داشت. ترک مکانیکی می‌توانست استراتژی حریف را تشخیص دهد و متناسب با آن مهره‌ای را جابجا کند؛ شگفت اینکه همه حرکاتش عالی بود. ترک مکانیکی سال‌ها تماشاچیان را مسحور خود کرده بود. با ناپلئون بناپارت بازی کرد و مچ او را موقع تقلب گرفت. به‌رغم تلاش‌های فراوان (حتی از طرف ادگار آلن پو) راز تکنولوژی مستتر در مهارت جادوییِ تُرک تا اندکی پیش از آنکه طی یک سانحه‌ آتش‌سوزی در قرن نوزدهم نابود شود، پوشیده باقی ماند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان