مترجم: کیوان ابوذر
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

انسان در مقام سرویس

وعده‌ها و خطرهای کار در اقتصاد گیگ
مترجم: کیوان ابوذر
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

بهار سال 1770 هدیه پرهیجانی به دربار ماریا ترزا در وین پیشکش شد و آن چیزی نبود جز اولین ربات شطرنج‌باز تمام‌اتوماتیک دنیا: تُرک مکانیکی (Mechanical Turk). ربات‌ها و شبیه‌سازی‌های مکانیکی همه‌ فکر و ذکر جامعه فنی آن دوره بودند. اما این ماشین داستان دیگری داشت. ترک مکانیکی می‌توانست استراتژی حریف را تشخیص دهد و متناسب با آن مهره‌ای را جابجا کند؛ شگفت اینکه همه حرکاتش عالی بود. ترک مکانیکی سال‌ها تماشاچیان را مسحور خود کرده بود. با ناپلئون بناپارت بازی کرد و مچ او را موقع تقلب گرفت. به‌رغم تلاش‌های فراوان (حتی از طرف ادگار آلن پو) راز تکنولوژی مستتر در مهارت جادوییِ تُرک تا اندکی پیش از آنکه طی یک سانحه‌ آتش‌سوزی در قرن نوزدهم نابود شود، پوشیده باقی ماند.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است