دسترسی به اینترنت حقوق بشر نیست

مترجم: مسعود یزدی

بازخورد: وینتون سرف و باب کان به پدران اینترنت شهره‌اند. این دو نفر در سال‌های 76-1972 در دانشگاه استنفورد پروتکل «TCP/IP» را پایه‌گذاری کردند که توانست اطلاعات بین کامپیوترهای موجود در یک شبکه را منتقل کند. بعد از شورش‌های عربی در سال 2011 که نقش مهم اینترنت را در اعتراضات کشورهای عربی برجسته کرد و باعث شد در برخی از این کشورها اینترنت قطع شود، سرف مقاله‌ای در نیویورک تایمز درباره حق دسترسی به اینترنت نوشت که بسیار خوانده شد. اکنون در ایران و در پی اتفاقات آبان 1398 که اینترنت ده روز قطع بود، مطالعه این مقاله خالی از لطف نیست.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان