میزان اعتماد مردم به رسانه‌ها

معرفی کتاب‌های روز حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاری

مرور کتاب‌هاي انگليسي‌زبان در حوزه رسانه و ارتباطات از شماره دوزادهم مجله بازخورد در بخشي با عنوان «کتابخانه» آغاز شده است. کتاب‌هايي را که معرفي مي‌شوند محققان و استادان دانشگاه در زمينه ارتباطات نوشته‌اند و معمولا در مجلات علمي مروري بر آن‌ها نوشته شده است. آنچه در بخش «کتابخانه» مي‌آيد، به‌علت برخی محدوديت‌ها، کتاب‌هايي به زبان انگليسي است. اين آثار تازه‌هاي بازار نشر هستند که براي اولين بار منتشر مي‌شوند، در غیراین‌صورت چاپ‌هاي جديد کتاب‌هايي‌ا‌ند که قبلا منتشر شده‌اند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان