مترجم: طاهره رحیمی
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

ما هم مردمانیم

خبرنگاران موضوعات مربوط به فقر را چگونه باید پوشش دهند
مترجم: طاهره رحیمی
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

تهیه گزارش از «مناطق محروم» و «جنوب شهر» و «افراد بی‌بضاعت» و «حاشیه‌نشینی» و «آسیب‌های اجتماعی» و هرآنچه به پوشش رسانه‌ای فقر مربوط است، احتمالا در دسته موضوعات کمتر محبوب روزنامه‌نگاری جای می‌گیرد. نه‌فقط به این ‌دلیل که کاری است پردردسر، بلکه شاید در ابتدا «سهلِ ممتنع» به‌نظر برسد. علی‌الظاهر با کلیشه‌های رایج رسانه‌ای، خصوصا در تلویزیون، کار ساده‌ای است: خانواده‌ای فقیر پیدا کنید، توصیفات پرسوز و گدازی از شرایطی که خانواده در آن به‌سر می‌برد ارائه دهید و در آخر هم از نهادهای مسئول بخواهید که به موضوع رسیدگی کنند. اما چنین الگویی با روزنامه‌نگاری حرفه‌ای فاصله بسیار دارد و در عمل، کاری است طاقت‌فرسا.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است