سیری در دنیای حادواقعی

نظریه انتقادی رودرروی جامعه اطلاعاتی
مترجم: مسعود لطفی

با آغاز دهه1990 معلوم شد یخ‌های جنگ سرد رفته‌رفته در حال آب‌شدن است و امکان‌ها و مسئله‌هایی جدید برای نظام جهانی سرمایه‌دارانه پدید می‌آید. با این حال، چند نکته محوری را نباید از یاد برد. در طول دوره بن‌بست استراتژیکی که چهار دهه جنگ سرد میان دو ابرقدرت‌ شوروی و آمریکا وجود داشت، شیوه‌های تجاری هرروزه سرمایه‌داری شرکتی فراملی به‌نحوی نظرگیر فرهنگ، سیاست و جامعه بسیاری از ملت- دولت‌ها را دگرگون کرده است. این دگرگونی به‌واسطه پدیدآوردن اجتماعاتی روی داده که شیوه‌های مصرفی آن‌ها با دنیای الکترونیکی گره خورده است. به‌واقع، پایان‌یافتن ‏جنگ سرد حاکی از آن است که این دگرگونی‌ها حتی به اقتصادهایی که برنامه‌ریزی متمرکز بر آن‌ها حاکم است نیز راه یافته - اقتصادهایی نظیر چین و اروپای شرقی.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان