تحلیل احساس: ابزار جدید داده‌کاوی

نوشته‌های ساده یک‌خطی ما منبعی برای پردازش اطلاعات است

دست‌کم دو دهه است که اینترنت وارد جامعه بشری شده و راه خود را به باریک‌ترین و خلوت‌ترین گوشه‌های آن باز کرده است. در طی این سال‌ها، داده‌هایی عظیم در قالب‌هایی متعدد همچون نوشته، صدا و تصویر ایجاد شده که گاهی در جایی ذخیره شده و گاهی نیز پخش شده و بعد از مدتی به فراموشی سپرده شده است. بنابراین اینترنت معدنی عظیم از داده‌هاست که اگر بتوان آن‌ها را گردآوری کرد و رویشان تحلیلی انجام داد، چه‌بسا به داشته‌هایی ارزشمند تبدیل شود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان