از شکسپیر تا بی‌نهایت

پیشنهاد چند متن از ادبیات جهان برای روزنامه‌نگاران

نه ‌فقط برای روزنامه‌نگاران که برای هر سنخ و هر صنف و هر جنس خواننده‌ای، مطالعه نمایشنامه‌های شکسپیر از اوجب واجبات است. می‌دانم البته که شکسپیر خواندن اولش کمی سخت می‌نماید، سختی‌اش را اما اگر رد کنید آن‌‌وقت خود را مواجه با شکوه و عظمتی می‌بینید که دیگر حاضر نخواهید بود از آن دست بکشید. شکسپیر در آثارش بسیاری از حرف‌های اساسی و همه‌جایی و همه‌زمانی را درباره انسان و جهان گفته است، چنانکه به قول ویلیام فاکنر چه‌بسا اگر هنوز زنده بود ناشران نیاز به نویسندگان دیگری نداشتند. پول، هوس، عشق، قدرت، جنگ، جنایت، حسد و… کدام‌یک از این‌ مضامین شکسپیری امروزه کهنه شده‌اند و دیگر جایی میان دغدغه‌های بشری ندارند؟

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان