اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
آفت «شیفتگی» در کار خبر

خبرنگار شاعر نیست

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
طرح: اکسیوس

مرداد امسال تصویری از مراسم تودیع مسئول یک نهاد دولتی روی خروجی برخی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت. در این عکس، خبرنگاری چنان از رفتن مدیر موردنظر منقلب بود که گویی تصور تهیه‌ خبر از آن نهاد، در فردای بدون آن رییس، کاری بس غمناک و مستحق گریستن می‌نمود. گرچه می‌شود از منظری این اشک‌ریزان را برای مسئول مذکور مثبت ارزیابی کرد، آیا برای خبرنگار هم این دلبستگی که یادآور دلبستگی‌های دوره نوجوانی است، امتیاز مثبتی محسوب می‌شود؟

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است