رسانه‌های محلی کم‌رمق سیستان و بلوچستان

سازندگان افکار عمومی از زابل تا چابهار
طرح: اکسیوس

در اکثر دکه‌های زاهدان، شیر مرغ و جان آدمیزاد را شاید پیدا کنید اما خبری از روزنامه و مجله نیست. مرکز یکی از پهناورترین استان‌های کشور فقط ۱۱ دکه مطبوعاتی دارد و آن‌ها هم رونق چندانی ندارند. اینجا نه روزنامه‌ها و مجلات حال آمدن پای دکه‌ها را دارند و نه مردم انگیزه‌ای برای خریدن مطبوعات. رسانه‌های رسمی و مطبوعات از نفس افتاده‌اند و نبض رسانه‌ای استان در دست رسانه‌های غیررسمی است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان