ملال و لذت ریویونویسی

چرا در ایران این‌همه ریویوی بد داریم و ریویوی بد اصلاً چیست؟
طرح: نیویورک تایمز

در این یادداشت می‌خواهم یکی از دلایلی را که باعث شده ما انبوهی ریویو‌نویسِ بد داشته باشیم مختصراً شرح بدهم. بعد ویژگی‌هایی را که در ریویو‌های بد این چند سال اخیر تشخیص داده‌ام فهرست می‌کنم، تا غیرمستقیم بگویم منظورم از ریویوی خوب چیست. شاید پرداختن غیرمستقیم به «ریویوی خوب» از آن روست که فکر می‌کنم نمی‌شود برای نوشتۀ خلاق دستورالعمل صادر کرد.

* * * * *

چطور شد که یک روز صبح بیدار شدیم و دیدیم این‌همه ریویونویس و منتقد داریم؟ لابد یک قدم باید برویم عقب‌تر. چطور شد که دیدیم این‌همه نشریه و سایت و صفحه مجازی معرفی کتاب داریم؟ لابد دو قدم باید برویم عقب‌تر. چطور شد که دیدیم این‌همه کتاب دارد منتشر می‌شود و این‌همه ویراستار، مترجم و نویسنده داریم؟ 

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان