صمیمیت کمتر، مخارج بیشتر

دنیای سفر بعد از کرونا چگونه دنیایی است؟
طرح: اکسیوس

تا همین چند ماه پیش اگر به کسی می‌گفتید چقدر احتمال می‌دهی جریان سفر در دنیا متوقف شود، حتماً با نگاهی عاقل اندر سفیه شما را ورانداز می‌کرد و بعد با قاطعیت می‌گفت «چنین امری در این وسعت غیرممکن است» اما حالا ماه‌هاست که این امر ناممکن ممکن شده و ویروس کرونا بخش وسیعی از اقتصاد جهان را فلج کرده و گردشگری را به تعطیلی کشانده است. آدم‌ها خانه‌نشین شده‌اند و سفر تبدیل به آرزویی شده که کسی از زمان تحقق آن خبر ندارد. تصمیماتی برای ازسرگیری سفر در دنیا صورت گرفته، اما واقعیت این است که در بسیاری از نقاط دنیا تجربه سفر در مفهوم پیشین آن، دست‌کم تا یک سال آینده، امکان‌پذیر نخواهد بود. با تغییراتی که در رفتار و عادات آدم‌ها ایجاد شده، به‌نظر می‌رسد سفرها در دنیای آینده کیفیت متفاوتی پیدا کنند و چه‌بسا با الگویی جدید در گردشگری و مفهوم سفر روبه‌رو شویم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان