ویروس به‌مثابه فارماکون

مبحث مدرنیته ویروسی، یا همان کانون پیوندی برآمده از همتایی ویروس‌های رایانه‌ای و زیستی، مبحثی بهنگام و متناسب با روح زمانه است. شاید به‌نظر ادعایی گزاف بیاید، اما از منظر مدرنیته ویروسی، طاعون جهانی اطلاع‌رسانی غلط که به‌واسطه همه‌گیری ویروس کرونا (به ویژه مدعای رهبرانی چون دونالد ترامپ مبنی بر جعلی بودن آن) سر باز کرده، همان چیزی است که پل ویریلیو از آن به «عارضه جدایی‌ناپذیر» یا فاجعه سرشت‌نمای فناوری بیوانفورماتیک نام می‌برد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان