نظریه اطلاعات و علم ژنومیک

اطلاعات‌گرایی زیستی

با پیدایش فناوری رایانه‌ای در سال‌های میانی قرن بیستم، نوع بشر دست‌به‌کار تولید و به‌اشتراک‌گذاری حجم بزرگی از داده‌ها شده است. در این میان، عصر ابتدایی دیجیتال مبتنی بر گشودگی و اشتراک‌گذاری آزاد اطلاعات بود. گشودگی متضمن مجموعه‌ای از استانداردهای فنی و جز آن است که امکان به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات را فراهم می‌آورد، درحالی‌که آزادی به استانداردهای حقوقی گوناگون در رابطه با اشتراک‌گذاری اطلاعات اشاره دارد. با این همه، صنعت رایانه‌ای خیلی زود موانع رنگارنگی پیش روی گشودگی و آزادی اطلاعات علم کرد که از تدابیر حفاظتی امنیتی نظامی و شرکتی گرفته تا قوانین کپی‌رایت را شامل می‌شد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان