اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

مؤلفه‌های یک فلسفه ویروسی‌دیجیتالی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

مدرنیته ویروسی مفهومی مبتنی بر ماهیت ویروس‌ها، نقش باستانی و حیاتی آن‌ها در تکامل و شکل‌گیری فرهنگ و کاربرد مبنایی‌شان در شناخت نقش اطلاعات و اشکال متفاوت اطلاعات زیستی در جهان اجتماعی ا‌ست. این مفهوم بین زیست‌شناسی ویروسی از یک سو و علم اطلاعات از سوی دیگر پیوندی تنگاتنگ برقرار ساخته است ــ چنانکه می‌توان آن را مظهر و نمونه اعلای اطلاعات‌گرایی زیستی (bioinformationalism) و نقطه تلاقی دو مورد از قدرتمندترین نیروهایی دانست که امروزه موتور تکامل فرهنگی را به پیش می‌رانند.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است