در عصر مدرنیته ویروسی

رابطه بین زیست‌شناسی و اطلاعات چیست؟

به نام‌هایی مختلف خوانده می‌شود؛ نام‌هایی که هر یک دلالت‌های تاریخی، زیستی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و چه‌بسا اقتصادی مشخصی دارند. کافی است هر متن یا سخنی را که بویی از وضعیت ویروس‌زده امروزی دارد، برای یافتن نامش بالا پایین کنید تا با تقریب خوبی دیدگاه نویسنده یا گوینده را از پس پشت تمامی دلالت‌ها کشف کنید. البته که این روزها نه از بابت پیداکردن متن مشکلی هست، نه از بابت رویارویی با کسانی که به خیال خود کلاف سردرگم کنونی را با معجزه‌ای پیش چشمان‌مان باز می‌کنند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان