رونق تولید خبر و رکود درآمد

ویروس کرونا و شکست بازار در کسب‌وکار رسانه‌
مترجم: سارا داوودی

سال گذشته در کنفرانسی عنوان کردم که ممکن است بازار روزنامه‌نگاری شکست بخورد. البته این حرف تازه‌ای نیست. با وجود این، شماری از اقتصاددانان نسبت به آن شک داشتند. یکی از آن‌ها به من ‌گفت: «اینکه مردم دیگر نمی‌خواهند محصول شما را بخرند اسمش شکست بازار روزنامه‌نگاری نیست.» به هر حال، بحران اقتصادی در روزنامه‌نگاری پیچیده‌تر از آن است که این اقتصاددان توصیف می‌کرد ــ و حالا همه‌گیری ویروس کرونا به وضوح این بحران را نشان می‌دهد.

خوانندۀ گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.
با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شمارۀ جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشتۀ مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژۀ وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامۀ همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان