وعده گاردین به خوانندگان

مترجم: فاطمه زارعی

بازخورد: در اوایل شروع بحران جهانی ویروس کرونا، وقتی تازه ابتلا به کوویدـ19 در اروپا داشت شایع می‌شد، سردبیر روزنامه گاردین، کاترین واینر، مطلب کوتاهی در این روزنامه منتشر کرد و خیلی روشن و سرراست برای خوانندگان شرح داد که روزنامه‌اش در حین بحران چه نوع اخباری را پوشش خواهد داد و بر چه جنبه‌هایی تأکید خواهد کرد. گاردین با کمک‌های خوانندگان حامیان و نیز با سرمایه‌گذاری بنیاد مادر این روزنامه منتشر می‌شود و طبیعی است که سردبیرش در بحرانی مثل شیوع ویروس کرونا باید به خوانندگان و حامیان خود بگوید که چه برنامه‌ای برای پوشش بحران خواهد داشت. او می‌گوید اگر این برنامه را می‌پسندید همچنان به روزنامه کمک کنید. این برنامه می‌تواند نقشه راهی نیز باشد برای روزنامه‌نگارانی که بحران عالم‌گیری این بیماری را پوشش می‌دهند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان