مواجهه‌ حرفه‌ای‌ها با شیوع

روایت خبرنگاران و عکاسان ایرانی از پوشش خبری کوویدـ19

«وقتی داشتم از بخش بیرون می‌آمدم، صدای سرفه بلند شد. آنجا بود که پی بردم سرفه خشک چطوری است و آنجا فهمیدم که وقتی کسی از ته جانش سرفه می‌کند یعنی چه. انگار در ریه‌اش هیچ نبود و سرفه‌هایش آن‌قدر سنگین بودند که به ریه‌اش امان نمی‌دادند.» حکایت همان روزی است که سعید پله‌های بیمارستان لبافی‌نژاد را یکی‌یکی پایین می‌آمد. همان موقع صدا را از زنانی شنید که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند و قندخون هم داشتند. سعید عکس‌هایش را گرفته بود و حالا باید راه بلوار محمدعلی جناح را پیش می‌گرفت؛ محل دفتر روزنامه. «خیلی دوست دارم بدانم آن خانم زنده است یا نه. از چنگال کرونا خلاص شده؟ ولی نشد که خبری بگیرم.»

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان