دانش سیاسی است و فناوری سیاسی‌تر

دانش و سیاست آن در عصر بحران‌های سیاره‌ای

مدت‌هاست که دانشمندان هشدار می‌دهند یک همه‌گیری جهانی به‌زودی سازوکار اقتصادی را به زانو در خواهد آورد و بسیاری را به کشتن خواهد داد. حالا این اتفاق رخ داده است. اما هنوز هم سیاستمداران و واعظان «رشد ابدی اقتصادی» بدون توجه به این حرف‌ها، بر طبل بازگشت به وضعیت «عادی» می‌کوبند. گویا هنوز درک نکرده‌اند که دیگر بازگشتی به وضعیت عادی وجود ندارد چرا که وضعیت عادی از هم پاشیده است. کوویدـ۱۹ بحرانی سیاره‌ای است که نوع واکنش جامعه بشری به آن می‌تواند سنجه‌ای خوب از عملکردش در مواجهه با بحرانی مهیب‌تر باشد که تغییرات اقلیمی است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان