جهان در سال ۲۰۳۰

مصونیت از بیماری به‌بهای نقض حریم خصوصی
مترجم: ساعد یزدانجو

نگرانی‌های عمومی درباره امنیت بهداشت و سلامت در پی شیوع ویروس کرونا باعث شد دغدغه نقض حریم خصوصی کنار گذاشته شود. دولت‌ها داده‌های مربوط به مصونیت از بیماری و سلامتی را با هویت‌های ملی افراد تلفیق می‌کنند و پلتفرم‌های هویت دیجیتال نیز این کار را ساده‌تر کرده‌اند. اما ضعف کنترل نظارتی می‌تواند منجر به نوعی نظارت فراگیر و تهاجمی بر مردم شود.
سال‌هاست که در سرتاسر جهان داده‌های پزشکی را مدیریت و یک‌کاسه می‌کنند و از افراد می‌خواهند اطلاعات خود را ارایه دهند. با وجود پیشرفت‌های فناورانه در استفاده از داده‌ها در سایر حوزه‌ها، پیشرفت چندانی در حوزه سلامت به‌دست نیامده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان