کوویدـ۱۹: نمایش نظارت لحظه‌به‌لحظه

مترجم: فرشاد متین

گروه فناوری: اولین بیماری عالم‌گیر قرن بیست‌ویکم از راه رسید و همه دولت‌ها و جوامع را غافلگیر کرد، هرچند اکنون دریافته‌ایم دانشمندان از آغاز قرن با این دست ویروس‌ها آشنا بودند و با پدیده‌ای غیرقابل پیش‌بینی و غافلگیرکننده مواجه نبودیم. در دو دهه گذشته، دولت‌ها هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای در تهیه واکسن و دارو انجام ندادند و بخش عمده‌ای از بودجه سلامت و درمان را صرف سایر حوزه‌ها کردند، از حوزه‌های نظامی و امنیتی گرفته تا فناوری و سرگرمی.

خوانندۀ گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.
با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شمارۀ جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشتۀ مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژۀ وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامۀ همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان