سی‌ان‌ان خاورمیانه

الجزیره را می‌توان تنها شبکه جهانی دنیای عرب دانست
عکس: تایم

الجزیره از سال 1999 جریان پیوسته پخش اخبار را شروع کرد. طولی نکشید تا این شبکه کابلی عربی‌زبان را به سی‌ان‌ان جهان عرب تشبیه کردند. برنامه‌های الجزیره ترکیبی است از اخبار و گفتگوهای تلویزیونی و برنامه‌های آموزشی. این شبکه به پوشش اخبار و بحث‌های حذف‌شده از تلویزیون‌های عربی نیز می‌پردازد. منتقدان این شبکه می‌گویند الجزیره بیش از اطلاع‌رسانی فحش و ناسزا می‌دهد و به همین دلیل در برخی کشورهای عربی پخش آن بعضاً مسدود می‌شود. اما موافقان این شبکه معتقدند الجزیره اخباری را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد که در رسانه‌های دولتی کشورهای عربی غایب است. با وجود این‌ها، استقلال تحریریه‌ الجزیره در خاورمیانه بی‌همتاست.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان