طعم تلخ و تکراری تعدیل

روزنامه‌نگاران کشور بیش‌ازپیش طعم بیکاری را می‌چشند
طرح: هاروارد بیزینس ریویو

صبح اولین روز کاری فروردین 1397، ده‌ها کارمند مؤسسه همشهری، هنگام ورود به ساختمان متوجه اخراج خود شدند. آمارها گویای آن بود که فقط از تحریریه نشریات همشهری حدود هفتاد نفر تعدیل شدند. مجله سرنخ یکی از این نشریات بود. سرنخ تنها دو‌هفته‌نامه حوادث کشور بود که مهم‌ترین اتفاقات اجتماعی را بازخوانی می‌کرد، از پرونده قاتلان زنجیره‌ای گرفته تا آخرین روش‌های سارقان حرفه‌ای و گفت‌وگو با کسانی که تا پای مرگ رفته‌اند و بازگشته‌اند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان