آتش اینستاگرام به جان رسانه‌های رسمی

نگاهی به پوشش رسانه‌ای آتش‌سوزی خوئیز
عکس: امیر جدیدی، گلونی

شنبه 17 خرداد بود. موضوع عکس‌ها و تیترهای روزنامه‌ها تقریباً یکسان بود: آتش‌سوزی‌های زاگرس در منطقه حفاظت‌شده خوئیز، در دهدشت، مرز استان کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان. آتش‌سوزی از دوم خرداد از جنگل‌های گچساران برخاست و بعد از پنج روز به آن‌سوی زاگرس، یعنی خوئیز، کشیده شد. در روزهایی که کرونا نفس هر موضوع و خبر دیگری را گرفته بود خبرهای آتش‌سوزی بر پیشانی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها نشستند. آن شنبه، هر روزنامه‌ای آتش‌سوزی خوئیز را به‌شکلی پوشش داده بود. البته بودند روزنامه‌هایی که ردی از آتش در آن‌ها نبود و انگار نه انگار بخشی از ریه‌های کشور از بین می‌رفت.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان