اینستاتوریسم: فرصت یا تهدید

اینستاگرام چطور بر گردشگری تأثیر می‌گذارد

روی یک صخره رو به اقیانوس نشسته و به دوردست‌ها چشم دوخته است. جز چشم‌انداز وسیع و بکر اقیانوس تصویر دیگری در قاب نیست. آرامش و سکوت در قاب مربعی که در صفحه اینستاگرام منتشر شده موج می‌زند. در نمایی بازتر، گردشگران برای ثبت عکس یادگاری در همان قاب پشت سرش صف کشیده‌اند. از سکوت خبری نیست. صدای موج در میان همهمه آدم‌ها گم شده، آرامشی وجود ندارد. این قصه در پس قاب اغلب عکس‌های جذاب اینستاگرامی جریان دارد؛ عکس‌هایی که گردشگران را ترغیب می‌کند راهی مقصدی شوند که چیزی از آن نمی‌دانند جز یک تصویر و یک لوکیشن روی نقشه گوگل.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان