اشک‌های مشبک

نگاهی به توییتر و گاز اشک‌آور: قوت و ضعف اعتراض‌های شبکه‌ای‌شده نوشتۀ زینب توفکچی

توییتر و گاز اشک‌آور: قوت و ضعف اعتراض‌های شبکه‌ای‌شده (۲۰۱۷) کتاب مهم و پرسروصدای زینب توفکچی، نویسندۀ ترک، چنانکه از عنوانش پیداست، درباره حسن‌ها و عیب‌های اعتراض‌هایی است که از طریق شبکه‌های اجتماعی ساماندهی می‌شوند. توفکچی کتابش را به ۹ فصل تقسیم کرده که در سه بخش اصلی جای گرفته‌اند: «به‌راه‌انداختن یک جنبش»، «افزارهای معترضان»، و «پس از اعتراضات». جرقۀ نوشتن این کتاب، چنانکه در مقدمه می‌گوید، خیزش‌های نوپایی بوده که از اواخر سال ۲۰۱۰ به‌راه افتاد و به‌نام بهار عربی شهرت یافت.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان