الگویی برای روزنامه‌نگاری نوین

وب‌سایت «وُکس» و تشریح و ریشه‌یابی رویدادهای خبری
وب‌سایت وکس را می‌توان سردمدار روزنامه‌نگاری ویدیویی تشریحی دانست. وکس در سال ۲۰۱۴ تأسیس و با تابلوی «روزنامه‌نگاری تشریحی» وارد میدان شد.

گروه روزنامه‌نگاری: وب‌سایت «وکس» را می‌توان سردمدار روزنامه‌نگاری ویدیویی تشریحی دانست. وکس در سال ۲۰۱۴ تأسیس و با تابلوی «روزنامه‌نگاری تشریحی» وارد میدان شد. «روزنامه‌نگاری تشریحی» با تمرکز بر پیش‌زمینۀ رویدادها شرح می‌دهد که پدیده‌ها چطور رخ داده‌اند، و هدفی ندارد جز ریشه‌یابی رویدادها. وکس نیز در این چارچوب، ویدیوهایی کوتاه و بلند (3 تا 10 دقیقه) می‌سازد و پدیده‌های روز یا ماجراهای جذاب را به‌صورت تصویری در قالب ترکیبی از موشن‌گرافیک و ویدیوهای خبری نمایش می‌دهد. وکس را بیشتر، به‌خاطر قالب جذابش، یک رسانه سرگرمی می‌دانند. اما تولیدات این رسانه بیشتر از سنخ روزنامه‌نگاری نوین و تشریحی است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان