مفهوم فناوری

مترجم: صالح نجفی
در پژوهش‌های اولیه‌ام درباره فناوری این اصطلاح را به‌صورت یک مفهوم به‌کار می‌بردم بی‌آنکه آن را تبیین کنم، و همین امر بدفهمی‌های بسیار پدید آورد.

در پژوهش‌های اولیه‌ام درباره «فناوری» این اصطلاح را به‌صورت یک مفهوم به‌کار می‌بردم بی‌آنکه آن را تبیین کنم، و همین امر بدفهمی‌های بسیار پدید آورد. پس احساس کردم فناوری‌هایی که در همۀ حیطه‌های ممکن به‌کار می‌روند آن‌قدر ویژگی‌های مشترک دارند که بتوانیم مفهومی عام در مورد فناوری استنتاج کنیم. همه می‌دانند که گرچه هیچ کس هرگز صورت مثالیِ «سگ» را ندیده است به هر حال در سگ‌های گوناگون، از اسپانیل [نژادی از سگ‌های پشمالوی آویخته‌گوش] و باکسر [نژادی از سگ‌های نگهبان] و گریت دِین [سگی درشت‌اندام با رگ و ریشۀ آلمانی] تا پِکینِز و پینچِر، با وجود همۀ تفاوت‌هاشان، آن‌قدر ویژگی‌های مشترک می‌توان یافت که وقتی واژه «سگ» را به‌کار می‌بریم منظور همدیگر را کاملاً متوجه می‌شویم. 

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان