هم‌اکنون شما از دور کنترل می‌شوید

سرمایه‌داران نظارتی دانش و دانشمندان و اسرار و حقیقت را کنترل می‌کنند
مترجم: کیوان ابوذر
سرمایه‌داری نظارتی در دو دهه اخیر تقریباً بدون هیچ مانعی در سر راهش پیشروی کرد. به ما چنین گفته می‌شد که «دیجیتال» سریع است و هرکس از قافله عقب بماند جا خواهد ماند.
طرح: نیویورک تایمز

آن روز در کمیسیون فدرال تجارت، بحث حریم خصوصی و قانون حسابی داغ بود. مدیران صنعت فناوری «اصرار داشتند که از عهده نظارت و کنترل خودشان برمی‌آیند و دخالت دولت در این مورد پرهزینه است و نتایج نامطلوبی خواهد داشت». از طرفی، آزادیخواهان مدنی هشدار دادند که توان اطلاعاتی این شرکت‌ها «تهدیدی بی‌سابقه برای آزادی فردی» محسوب می‌شود. یکی گفت: «اول باید مشخص کنیم که بشر در عصر الکترونیک چه هویتی دارد. آیا قرار است صرفاً متاعی برای مبادله باشیم؟» یکی از اعضای کمیسیون پرسید: «خط قرمز ما کجا باید باشد؟» این ماجرا مربوط به سال ۱۹۹۷ است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان