اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
ارتباطات بیرون از جو زمین

منظومه اینترنتی و اینترنت منظومه‌ای

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
در حال حاضر ما از امکانات فضایی برای ارتباطات اینترنتی استفاده می‌کنیم اما عمده این استفاده‌ها یا در قالب بخشی از شبکه بزرگ ارتباطات اینترنت است و مواردی که به استفاده شخصی بازمی‌گردد گاهی چنان گران‌قیمت و نیازمند تجهیزات ویژه است که دسترسی به آن برای بسیاری غیرممکن است.

اگر به شما بگویم که در یک گیتی‌گان (مولتی‌ورس) زندگی می‌کنید، احتمالاً گمان خواهید برد درباره داستانی علمی‌تخیلی حرف می‌زنم. اما منظور من دقیقاً شما و همین جهانی است که تجربه می‌کنید، و البته که درباره مفهوم جهان‌های موازی در نظریات فیزیکی صحبت نمی‌کنم. ما بدون اینکه متوجه تغییرات بنیادین شویم وارد دنیایی شده‌ایم که در آن زیست روزمره ما در جهان فیزیکی با زیست دیگری در دنیایی که به‌اشتباه آن را مجازی می‌نامیم درهم‌تنیده است. دنیای معروف به مجازی که به‌طور عام به زیست برخط (آنلاین) ما گفته می‌شود واقعیتی غیرقابل انکار و درهم‌تنیده با حیات فیزیکی و جسمانی ماست.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است