ارتباطات بیرون از جو زمین

منظومه اینترنتی و اینترنت منظومه‌ای

در حال حاضر ما از امکانات فضایی برای ارتباطات اینترنتی استفاده می‌کنیم اما عمده این استفاده‌ها یا در قالب بخشی از شبکه بزرگ ارتباطات اینترنت است و مواردی که به استفاده شخصی بازمی‌گردد گاهی چنان گران‌قیمت و نیازمند تجهیزات ویژه است که دسترسی به آن برای بسیاری غیرممکن است.

اگر به شما بگویم که در یک گیتی‌گان (مولتی‌ورس) زندگی می‌کنید، احتمالاً گمان خواهید برد درباره داستانی علمی‌تخیلی حرف می‌زنم. اما منظور من دقیقاً شما و همین جهانی است که تجربه می‌کنید، و البته که درباره مفهوم جهان‌های موازی در نظریات فیزیکی صحبت نمی‌کنم. ما بدون اینکه متوجه تغییرات بنیادین شویم وارد دنیایی شده‌ایم که در آن زیست روزمره ما در جهان فیزیکی با زیست دیگری در دنیایی که به‌اشتباه آن را مجازی می‌نامیم درهم‌تنیده است. دنیای معروف به مجازی که به‌طور عام به زیست برخط (آنلاین) ما گفته می‌شود واقعیتی غیرقابل انکار و درهم‌تنیده با حیات فیزیکی و جسمانی ماست.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان