سخت‌گیری ناممکن

نگاهی به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی
با گذشت سه سال، مجلس یازدهم بار دیگر طرحی ارایه کرده است که نامش کلی‌تر از پیش‌نویس قبلی است: «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی».
طرح: اکسیوس

آبان 1397 مجلس دهم با امضای بیش از صد نماینده پیش‌نویس طرحی را با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌ها» در کمیسیون اجتماعی مطرح کرد. آن موقع هنوز اپلیکیشن‌هایی مثل «کلاب‌هاوس» نیامده بودند و میزان نفوذ کاربران در رسانه‌های اجتماعی کمتر از اکنون بود. در همان زمان در شماره ششم بازخورد در زمستان 1397 در مطلبی با عنوان «تکثیر یک ساختار منسوخ در عصر شبکه‌ها» آن پیش‌نویس بندبه‌بند نقد و گفته شد که نمی‌توان با ساختاری شبیه به هیئت نظارت بر مطبوعات با رسانه‌های اجتماعی در عصر کنونی برخورد کرد. اکنون، با گذشت سه سال، مجلس یازدهم بار دیگر طرحی ارایه کرده است که نامش کلی‌تر از پیش‌نویس قبلی است: «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی».

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان