با بوسه بمب اتم

گروه ادبیات: از پایان جنگ جهانی دوم آثار علم و کاربرد آن در زندگی روزمره مردم کاملاً آشکار شد. علم و فناوری در همه‌جا به حد انفجار رسیده بود. گرچه از چند دهه قبل جنگ، صورت‌های اولیه داستان‌های علمی‌تخیلی به دست نوابغی چون ژول ورن و هربرت جورج ولز خلق شده بود، هنوز این قبیل داستان‌ها نزد مردم و منتقدان جایگاهی نداشت. اما از دهه 1950 علم و فناوری بیش‌از‌پیش به‌خدمت داستان درآمد و داستان‌های علمی‌تخیلی همچون «زیبایی خفته» با بوسه بمب اتم و بعدها با رفتن اولین انسان به ماه از خواب بیدار شد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان