اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
در باب یک ادیب روزنامه‌نگار

«سخن» خانلری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
از دغدغه‌های اصلی خانلری یکی شعر و مباحث فنی مربوط به آن و دیگری اصلاح آموزش و پرورش و پیشبرد طرح سوادآموزی همگانی بود.

کاری که این مجله انجام داد و تأثیری که در ادبیات معاصر ایران داشت نکته‌ای نیست که اینجا گفته شود. دیگران در آینده بی‌شائبۀ غرض و حسد یا جانب‌داری در این باب داوری خواهند کرد.

از یادداشت خانلری در نخستین شماره دوره یازدهم مجله سخن

ذوق‌های ظریف اما محتاط و متعادل معمولاً دیرتر از طبع‌های عصیانگر و سرکش آن‌طور که باید به جا آورده می‌شوند. در تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران پرویز ناتل خانلری یکی از نمونه‌هایی است که این مدعا را اثبات می‌کند. خانلری تجددخواهی مخفی و محتاط است. ادیبی است که ضرورت تحول ساخت‌های ادبی کهن را درست و به‌موقع درمی‌یابد و با آن همراه می‌شود، بی‌آنکه یکسره بر آنچه به‌عنوان میراث ادبی پشتِ سر دارد چشم ببندد.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است