مجله‌ای نماد فتوژورنالیسم

نشنال جئوگرافیک در خدمت معرفی محیط‌زیست
نشنال ‌جئوگرافیک یک مجله آمریکایی است با موضوعاتی مربوط به جغرافیا و‌ زمین‌شناس و‌ مردم‌شناسی و اکتشاف که اولین بار در واشنگتن و به زبان انگلیسی منتشر شد اما خیلی زود جهانی شد. رفته‌رفته به زبان‌های دیگر هم منتشر شد تا جایی که حتی در آوریل سال 1995 اولین شماره مجله به زبان ژاپنی هم منتشر شد. در حال حاضر این مجله به حدود 40 زبان زنده دنیا منتشر می‌شود.
گروسونور در دفتر مرکزی «نشنال جئوگرافیک»

مخاطب نشنال جئوگرافیک در آغاز کار به دویست نفر هم نمی‌رسید اما حالا بیش از چهل میلیون مخاطب دارد. دلیل این موفقیت چیست؟ در وب‌سایت مجله می‌خوانیم: «نشنال جئوگرافیک 132 سال است که روح یک جهانگرد را در وجود همه ما بیدار کرده است،‌ با داستان‌هایی بدیع از بهترین و درخشان‌ترین دانشمندان‌، کاوشگران‌، عکاسان و فیلم‌سازان جهان. کادر زردرنگ ما دروازه‌ای است برای ورود به کشف دور از دسترس‌ترین نقاط سیاره زمین و فراتر از آن، مکان‌هایی که فقط نشنال جئوگرافیک می‌تواند شما را به آن‌جا ببرد.» البته که این جملات و شعارهای اغراق‌آمیز را روابط‌عمومی مجله نوشته است اما در نظر بسیاری از مخاطبان هوادار این رسانه پربیراه نیستند.

نشنال ‌جئوگرافیک یک مجله آمریکایی است با موضوعاتی مربوط به جغرافیا و‌ زمین‌شناس و‌ مردم‌شناسی و اکتشاف که اولین بار در واشنگتن و به زبان انگلیسی منتشر شد اما خیلی زود جهانی شد. رفته‌رفته به زبان‌های دیگر هم منتشر شد تا جایی که حتی در آوریل سال 1995 اولین شماره مجله به زبان ژاپنی هم منتشر شد. در حال حاضر این مجله به حدود 40 زبان زنده دنیا منتشر می‌شود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان