چپ‌چین ارتش یک‌نفره

نگاهی به یک رسته شغلی در وب‌سایت‌های خبری ایران
تصویرسازی: نیویورک تایمز

چند ماهی است که عماد کار خود را در یکی از وب‌سایت‌های خبری اقتصادی آغاز کرده است. روزهای اول کنار دست کسی می‌نشست که به او «چپ‌چین» می‌گفتند. کارش این بود که اخباری را که سردبیر می‌خواهد در ستون سمت چپ صفحه اول وب‌سایت منتشر شوند بارگذاری کند تا هم بیشتر با اخبار حوزه‌های مختلف آشنا شود و هم سیاست‌های تحریریه و سردبیر را تاحدودی بفهمد. پس از چندی به پیشنهاد سردبیر عهد‌ه‌دار تولید خبر شد، یعنی خبرنگار حوزه بورس وب‌سایت. روزهای اول خبرنگاری تصورش این بود که دیگر کاری به ستون سمت چپ وب‌سایت و چپ‌چین نخواهد داشت اما زهی خیال باطل: «همه اعضای تحریریه به‌نحوی با چپ‌چین در ارتباط هستند. اخبار حوزه‌های خود را برای او می‌فرستیم و او هم گزارش‌ها و خبرهایی را که حس می‌کند مهمند برای ما می‌فرستد تا از آن‌ها سوژه دربیاوریم.»

فاطمه چپ‌چین همان وب‌سایتی است که عماد در تحریریه‌اش اخبار و گزارش‌هایی از بورس می‌نویسد. می‌گوید که نزدیک به 13 سال خبرنگار بوده و از این عمر کاری دو سال را در نقش چپ‌چین سپری کرده و مابقی را خبرنگار حوزه دانشگاهی و بعد هم اقتصادی بوده است. همین تجربه باعث شده است تا بداند برای یک وب‌سایت اقتصادی چطور باید دروازه‌بانی کند، کدام خبرها مهم‌ترند و مخاطبان چه چیزی را بیشتر می‌خوانند.

کدام خبر این ستون را پر می‌کند؟

فهم و گزینش اخبار اقتصادی کاری و بازنشر آن‌ها کار این روزهای فاطمه است. اما کار چپ‌چین فقط انتشار مطالبی نیست که در صفحه یک خبرگزاری‌ها دیده می‌شود. تیتر و لید و بدنه گزارش باید چنان تغییر کنند که به‌شکل دلخواه وب‌سایت درآیند. همین می‌شود که دایم در حال گفتگو با سردبیر است که کدام خبر را منتشر کند. فاطمه می‌گوید که هرچند لذت نوشتن یک گزارش را کمتر می‌چشد اما بازنشر اخبار هم تجربه‌ای متفاوت در فضای مطبوعات است: «گاه می‌شنوم که می‌گویند مگر چپ‌چین چه می‌کند و کارش صرفاً کپی ـ پیست اخبار سایر خبرنگاران است اما وقتی خبری را انتخاب می‌کنم که به دیده‌شدن بیشتر سایت کمک می‌کند، می‌بینم کارم فراتر از پرکردن یک ستون از اخبار متفاوت است.»

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان