آموزش جهانی پس از کوویدـ ۱۹

مترجم: کیوان ابوذر
طرح: نیویورک تایمز

دنیا پیش از شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا هم در اجرای تعهدات مربوط به آموزش، که از حقوق اساسی همه انسان‌هاست، با مشکلات سهمگینی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. علی‌رغم نام‌نویسی اکثر قریب به اتفاق کودکان بیشتر کشورها در مدرسه، همچنان عده قابل‌ملاحظه‌ای از آن‌ها به مدرسه دسترسی نداشتند (بیش از 250 میلیون نفر)، و حدود 800 میلیون بزرگسال بی‌سواد بودند.

افزون بر این، یادگیری در مدارس از آنچه باید فاصله زیادی داشت. طبق برآوردها، تقریباً 56 درصد کودکان دوره ابتدایی سراسر جهان (یعنی چیزی حدود 387 میلیون نفر) از مهارت‌های پایه‌ای خواندن بی‌بهره بودند.

اوضاع مالی دنیا پیش از کوویدـ19 نیز مصیبت‌بار بود. اوایل سال 2020 کسری بودجه سالانه در نیل به هدف چهارم برنامه توسعه پایدار (آموزش باکیفیت) در کشورهای با درآمد کم و متوسط ‌به ‌پایین رقمی سرسام‌آور و معادل 148 میلیارد دلار بود. برآورد شده است که بحران کوویدـ19 این کسری را تا یک‌سوم افزایش دهد.

تعطیلی مدارس و اختلال در روند آموزش

بیماری عالم‌گیر کوویدـ19 باعث بزرگ‌ترین وقفه آموزشی در تاریخ شده و تاکنون تقریباً همه محصلان و معلمان سراسر جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است، از دوره ابتدایی گرفته تا دبیرستان، مؤسسات آموزشی و فنی‌حرفه‌ای، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش بزرگسالان و سازمان‌های پرورش مهارت. تا میانه آوریل 2020، 94 درصد محصلان جهان از این بیماری عالم‌گیر ضربه خورده‌اند، یعنی 1.58 میلیارد کودک و نوجوان در 200 کشور، از ابتدایی تا مقاطع بالاتر.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان