معرفی سه کتاب در حوزه ارتباطات

روزنامه‌نگاران و منابع گمنام

عکس: گتی‌ایمیجز

در این شماره بازخورد سه کتاب در حوزه ارتباطات معرفی می‌شود که به جنبه‌های مختلف ارتباطات و رسانه پرداخته‌اند. در کتاب پاپاکاریسی البته بحث از رسانه فراتر می‌رود و به بررسی کارکردها و تناقضات دموکراسی نیز می‌رسد. در دو کتاب دیگر، بحث از فناوری‌های نوین ارتباطات و همچنین اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است. در یک کتاب، می‌توان تلاش حکومت چین را برای سیاست‌گذاری فرهنگی در عرصه ویدیو دید و در کتابی دیگر، می‌توان بر یکی از اصول اخلاقی روزنامه‌نگاران دقیق‌تر شد: کارکردن با منابع گمنام، اینکه چطور باید اطلاعات منابع گمنام را منتشر کرد.

پس از دموکراسی

زی‌زی پاپاکاریسی در کتاب پس از دموکراسی: تصور آینده سیاسی ما نشان می‌دهد دموکراسی آن‌قدری هم که گفته‌اند ایده‌آل حکمرانی نیست و مشکلات خاص خود را دارد. پاپاکاریسی می‌گوید دموکراسی هدف نیست بلکه یک مرحله گذار برای رسیدن به وضعیتی بهتر است. او برای نوشتن این کتاب با شهروندان بیش از 30 کشور جهان مصاحبه کرده است تا دریابد دموکراسی چیست، چه معنایی برای شهروندان دارد و چطور می‌توان آن را ارتقاء داد. نویسنده بر نقش رسانه‌ها و آموزش نیز تأکید می‌گذارد که نقشی مهم در ماهیت حکمرانی آینده خواهند داشت. پاپاکاریسی می‌کوشد نشان دهد با مهار فناوری‌های ارتباطی نوین می‌توان به نوعی برابری اطلاعاتی رسید.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان