«اقتصاد توجه» در شرکت‌های بزرگ

راهکاری برای اصلاح

مترجم: گلناز منتظری
تصویرسازی: Scientific American

[در 6 ژانویه 2021] جماعتی خشن بزرگ‌ترین حمله را در بیش از دویست سال گذشته به عمارت کنگره، مقر دموکراسی آمریکا، ترتیب دادند، چرا که بر این باور غلط بودند که رأی‌شان را در انتخابات ریاست‌جمهوری دزدیده‌اند. بانی اصلی این ادعا دونالد ترامپ بود، اما آمادگی این جماعت برای باورکردن ادعای او تا حد زیادی محصول اقتصاد توجهی1 است که فناوری مدرن به وجود آورده است.

نیوز فیدز یا به‌اصطلاح خوراک‌های خبری در فیسبوک یا توییتر بر مبنای الگوی تجاریِ کالاسازی توجه میلیاردها انسان در هر روز عمل می‌کنند، به این ترتیب که با دسته‌بندی توییت‌ها و پست‌ها و گروه‌ها تعیین می‌کنند که چه چیزهایی بیشترین مشارکت (کلیک و بازدید و اشتراک‌گذاری) را ایجاد می‌کنند، و به عبارتی، چه چیزی شدیدترین واکنش‌های احساسی را برمی‌انگیزد. این پلتفرم‌های کالاسازی توجه روانِ جمعی را دچار اعوجاج کرده‌اند و به دیدگاه‌های کوته‌نظرانه‌ و نامعقول‌تری درباره‌ مسائل جهان دامن زده‌اند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان